بـِسمِ الله الرَحمنِ الَرحیم
 

 

آن کسانی که ایمان آورده اند

انقلابی هستند

با کلامی محکم وکوبنده

وقدم هایی ثابت...

 

صَدَقَ اللهُ العَلیُ العَظیم

«آیه ۲۷سوره مبارکه ابراهیم»

 

دیگر چه بگویم...

 که یارهمه چیز را گفت...

 

 

 

I am not a diplomat. I am a revolutionary. I speak openly and honestly. We speak openly and honestly. We speak clearly and decisively. You want to point the gun at the people of Iran and say, negotiate or we will shoot. You say these things to intimidate. the Iranian nation. You should know that the Iranian nation is not intimidated by these things .
 

 

| من دیپلمات نیستم، من انقلابى‌ام ، حرف را صریح و صادقانه میگویم. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم. شما می‌خواهید اسلحه را مقابل ملت ایران بگیرید، بگویید: یا مذاکره کن یا شلیک میکنم. براى اینکه ملت ایران را بترسانید، بدانید ملت ایران در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد شد |

 

 

+من انقلابی ام

تنها بااشاره ای

بدون هیچ مذاکره ای   

تمام روزهای تقویم را خط می زنم

وبه جای آنها می نویسم

 «نهم دی»!     

 

 

 

                                                                                          {موج وبلاگی من انقلابی ام}

 

دیگر مناطق انقلابی :

 

رائح | ذهن نوشت | نوشتارهای یک انکولوژیست طلبه | نیلوفرانه لحن ِ صریح ِ روزگار | کوله پشتی من | بچه های بی پلاک  دیر و دور | قدم رنجه  خرابات آری، مرا بسوزان... | فرصتی دوباره برای زندگی | تهران - کربلا | بید مجنون | فردا شکل امروز نیست | سِماکـــــ | گرا زیر نور ماه | محمد رسول الله | خدا کجاست؟؟؟ | اردی‌بهشت | سرباز امام خامنه ای ... حضرت آقا | صبرا |-خط تیره-||ذاهب|نقاش فقیر|گناه دیگر|ذات الکرسی؛ستاره من|یک شنبه|سندس در جستجوی حقیقت|خاطرات مشترک|ارحم الرحماء|سه الف|ستاره شب|عرق سرد|خسوف،همان ماه صورت کبود


 

این موج ادامه دارد...