دریای وجود از غمتان لبریز است

در غیبتتان بهار هم پائیز است

از حال دلم اگر خبر می خواهید

مانند نشابور پس از چنگیز است

 

 

 

 

 

+ای نفس ها به فدای کف نعلین شما ، اندکی تند قدم بردارید ... 
+تمام اللهم عجل لولیک الفرج هایم را پس می گیرم!

همیشگی نیستم پای رکابت

هنوز وقتی حال دارم

فقط هستم!!

 

 

++اللهم عجل لولیک الفرج و النصر وجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

 

 

 

 

  

 

 

یکـﮯ گفت:

ฮـنوز با ایـטּ گرانـﮯ ฮـا پاﮯ آرماטּ ฮـاﮯ انقلاب و رฮـبرت ฮـستـﮯ؟

گفتم: 

در مکتب امام حسیـטּ علیـฮ السلام ممکـטּ است 

زمانـﮯ آب ฮـم براﮯ نوشیدטּ نداشتـฮ باشیم!

پس ฮـنوز اول راฮـیم ...

 

  

 

گروهـﮯ محبت را مـﮯفروشند براﮯ سیر کردטּ شکم و فرج خود

اینها چقدر احمقند، 

باید براﮯ خرید محبت از شکم و فرج صرف نظر کنـﮯ. 

خداوند جانها و اموال مومناטּ را از ایشاטּ مـﮯخرد 

در قبال اینکـ ه بهشت براﮯ ایشاטּ باشد. 

جنت حمل ولایت و محبت امیرالمومنیـטּ است. 

مومناטּ جاטּ و مال خود را مـﮯدهند و محبت خوباטּ خدا را مـﮯخرند. 

قدر محبت را بداטּ، نکند آטּ را بـ ه چیز هاﮯ کوچک بفروشـﮯ. 

حب فقط براﮯ خدا و خوباטּ خداست.

 

 

 

 

هدیه این مطلب صلوات برمحمد وآل محمد به نیت تعجیل در فرج آقا امام زمان

 

والسلام