خوشا به حال ضریح جدیدت آقا

 

 

اما

 

چگونه دل بکند از تو آن ضریح قدیمی ...

 

 

حسین جان

این ضریح عجمی کاش نشیند به تنت            جای آن پیرهنی را که عرب ها بردند...

 

+عطش زار .... وب نوشت حامد حجتی{گزارشی از حال و هوای این روزهای کربلا}

 

آقای عجیب دلم گرفته هوایتان ...

+گر بگویند مرا با تو سر و کاری نیست  .................. در و دیوار گواهی بدهد کاری هست ... »سعدی«