دمـــآ دم این دعــــآ ورد زبانــ م…

ببینـــــ م ،کـــــربلارا تا جـــ وانـــ م

دورن سینه آســ ــایش نــ ــدارم

نیســـ تان را بــ ه آتــ ش میکشانم

ببیـــ ن آشــــ فته گشــ ته وضــ ع وحالم

دگر بشــ‌‌ ــکـ‌ ـسـ ـته بالم بس بنالم

زبـــ س کــ ه فکــ ر دیدار تو هستم

حـ
ـریم تو شـــ ده فکــ‌ ــر و خیالــ ــ م…

 

 

همه
روضه خوانی برای تو را
 از خدا
یادگرفته اند:
یاایتها النفس المطمئنه...
ارجعی الی ربک
راضیه مرضیه....
:(

 

 

˙·٠• ♥

دل از من برنگیر ؛

مگذار در این بے دلے ها بمیرم...

خسته ام ؛

حالا که روزهاستـــ من دوباره آرزو مـے کنمتــــ ...

چه آرزوے محالیستـــ اما...

اصلا یک حرف هایـے سختـــ دلم را تکان میدهد و عجیبـــ مرا به خویش مـے آورد!!

کربلا، قصه نیستـــ ...

تــو، قصه نیستـے ...

دلتنگـے های من، قصه نیستــــ ...

غصه هاے دل من، بی تو، قصه نیستــــ !!!

خرابی دل، این روزها فقط تـ♥ــو را مـے خواهد...!!

【 ✿ 】

نخ ِ باران ؛ 

به سرانگشتـــ تداعـﮯ تـــو وصل استــــ ؛ یاد می‌آورمتـــ ابر مـﮯ‌آورﮯ ‌ام!!