اگر جسدم را به دست آوردید، آن را روی مین های دشمن بیندازید تا

لااقل جنازه ام، کمکی به حاکمیت اسلام بکند.


شهید محسن وزوایی

--------------------------------------------------------------------------------------
نفر اول کنکورسراسری 1355 در رشته شیمی

+

مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه