قدم بر چشم های زمین نهاده ای و جهان روشن شد.

صفا آورده ای به ماتمکده دل دنیا!

روشنایی آوردی به شب های بی ستاره اهالی!

ای ستاره دنباله دار!

عشق، امروز، در سایبان مهربانی تو منزل می کند.

 

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد...

 

 

امام حسن عسکری .ع. می فرمایند:

جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر میشوند..