راهیست راه عشـــ ق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست


هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست


ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست


از چشم خود بپرس که ما را که میکشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست


اورا به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست


فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج برهمه کس آشکاره نیست


نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو

حیران آن دلــم که کم از سنگ خاره نیست
+سپندارمـ ــ ـذگان!

روز عشق

بهانه ای شد که تبریکی عرض نمایم

به همه ی دلدادگان 

عشقتون پایدار...لحظه هاتون مملو از آرامش...