جاذبه سیب، آدم را به زمین زد…

و جاذبه زمین، سیب را…

فرقی نمی‌کند،

سقوط، سرنوشتِ دل دادن به هر جاذبه‌ای، غیر از خداست.

به جاذبه‌ای می‌اندیشم که پروازم می‌دهد.

خدا…

 

+اللهم عجل لولیک الفرج!