13/3/1364

 

شخصی است محجوب ، باشخصیت ، باسواد ، مودب ، مرموز

دیرباور ، بدبین ، دقیق ، ضعیف الجثه و بالاخره شیک پوش

 

16/5/1347

 

...نامبرده گفت : من به آن عده از دوستان که با دیانت و مذهب مخالفت دارند ، توصیه می نمایم که مخالفت شما با متدینین ومذهب ، مثل مخالفت با محمدرضا پهلوی نباشد. زیرا او با سران مذهبی ایران که با دستگاه ظالمانه اومخالف هستند و می کوشند اورا سرنگون سازند به این طریق رفتارمیکند وآنها را به زندان انداخته وتبعید میکند. درعوض خودش از دعای تبریک عده ای آخوند خائن وبی سواد برخوردار است وبرای فریب ملت و گمراهی عده ی زیادی هرکجا که بخواهد برود ، در فرودگاه قبل از پروازش درگوش او دعای سفر می خوانند و درجلوی مرقد مطهر حضرت امام رضا درمقابل دوربین های تلویزیون وعکاسی خم و راست می شود وبا نماز خواندن مثل گربه زاهد به عوام فریبی میپردازد.

 

6/6/1347

 

نامبرده فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک ، متاهل و دارای3فرزند 8و9و10ساله است ویک فرزند3ساله دیگرنیز داشت که در استخر غرق شده است.همسر وی آمریکایی است ونام او«پروانه» است. دکتر چمران در «لافایت» زندگی میکند ویک زندگی بی نهایت ساده و بدون تجمل دارد... نام برده دارای یک اتومبیل فولکس واگن میباشد واز افراد جبهه ملی بوده وآدمی است بی نهایت مطلع در موضوعات مختلف. ازنظر مذهب بسیار متدین است و عده ای از دوستان و دانشجویان ازاین نظر بااومخالفت میکنندومی گویند یک دانشمند مثل دکتر چمران حیف است تااین اندازه پای بند دین و مذهب باشد ولی اوبا خونسردی عجیبی که مخصوص اوست به این موضوع می نگرد ودرمواقع بحث چون از اغلب آن ها مطلع تر و باسواد تراست آن هارا قانع می نماید...

 

14/2/1352

دکترمصطفی چمران ماهیانه1300لیره بابت حقوق از موسی صدر دریافت می نماید و در صور ، بین کلیه دانش آموزان محبوبیت دارد.

 

از خلال گزارش های ساواک درباره مصطفی چمران