بخنــــد

برای تسلای قلبی که مشتـــاق استــــ

و چشمی که بی تابـــــ !

بخنــــد

 برای خــاطــر مـن...

که در انتــظار لبخندتــــ

استـــکان ســــروده ام...

چــــای از مـن

قنــــــد از تــو!
+ایـن روزهـــا، دیگـر نگــذار لبخندتـــ را کــــم بیــاورم!

                       +برگرفته از وبلاگ دوست خوبم goddess  @};-                              

                            {نوشته های من درزیرسقف آرامش : http://www.goddess.blogfa.com }